Hoppa till sidans innehåll

Förslag till dagordning

23 FEB 2017 08:51
MAIF Cykelklubbs årsmöte
11 mars 2017 kl 14.00
Paviljongen, Idrottsparken, Motala.
  • Skapad: 23 FEB 2017 08:51

Förslag till dagordning
§  1 Mötets öppnande
§  2 Fastställande av röstlängd för mötet
§  3 Frågan om mötet utlysts på stadgeenligt sätt
§  4 Fastställande av dagordning för mötet
§  5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§  6 Val av två personer som
- vid begärda omröstningar skall agera rösträknare
- jämte årsmötesordförande skall justera årsmötesprotokollet
§  7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningar för senaste verksamhetsåret
§  8 Behandling av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
§  9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§  10 Beslut om klubbens medlems-(års-) avgifter för det kommande verksamhetsåret
§  11 Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret
§  12 Val av styrelsemedlemmar
a. Styrelsens ordförande för en period av 1 år 
b. 2 st styrelseledamöter för 2 år 
c. 1 st styrelsesuppleanter för 2 år 
d. Val av representant i MAIF Idrottsallians styrelse för 1 år 
e. Val av suppleant i MAIF Idrottsallians styrelse för 1 år 
f. Val av 3 representanter vid medlemsmöten i MAIF IA för 1 år 
g. Val av 3 suppleanter vid medlemsmöten i MAIF IA för 1 år 
h. Val av 2 revisorer för 1 år 
i. Val av 1 revisorsuppleant för 1 år 
j. Val av 3 ledamöter i valberedningen för 1 år 
k. Val av 1 ombud till Östergötlands Cykel Förbunds möten för 1 år 
l. Val av 1 suppleant till Östergötlands Cykel Förbunds möten för 1 år 
§  13 Val av uppvaktningsansvarig för 1 år 
§  14 Behandling av ärenden som styrelsen beslutat hänskjuta till årsmötet
§  15 Behandling av de motioner som inkommit till årsmötet från medlemmar
§  16 Övriga frågor
§  17 Mötets avslutande
Skribent: EVELIN DAVIDSSON
E-post: Adressen Gömd

Sponsorer 2021

3. LeWa Sport.png

10. Place Promotion logo.png

7. Allebike logo.png

6. MA Plast logo.png

1. VIMAB logo.jpg

Trimtex

Maurten

Guided Heroes

Tandläkare Per Andersson

Postadress:
Motala AIF CK - Cykel
Idrottsparken Bangårdsgatan
59135 Motala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: motalaaifck@outlook....

Se all info