Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte i Motala AIF CK

05 FEB 2016 18:54
MAIF Cykelklubbs årsmöte 16 mars 2016 i paviljongen, Idrottsparken, Motala
 • Skapad: 05 FEB 2016 18:54

Förslag till dagordning

 

§  1         Mötets öppnande

§  2         Fastställande av röstlängd för mötet

§  3         Frågan om mötet utlysts på stadgeenligt sätt

§  4         Fastställande av dagordning för mötet

§  5         Val av ordförande och sekreterare för mötet

§  6         Val av två personer som

-          vid begärda omröstningar skall agera rösträknare

-          jämte årsmötesordförande skall justera årsmötesprotokollet

§  7         Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningar för senaste verksamhetsåret

§  8         Behandling av revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

§  9         Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

§  10       Beslut om klubbens medlems-(års-) avgifter för det kommande verksamhetsåret

§  11       Fastställande av verksamhetsplaner och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret

§  12       Val av styrelsemedlemmar

 1. Styrelsens ordförande för en period av 1 år
 2. 2 st styrelseledamöter för 1 år
 3. 1 st styrelsesuppleanter för 2 år
 4. Val av representant i MAIF Idrottsallians styrelse för 1 år
 5. Val av suppleant i MAIF Idrottsallians styrelse för 1 år
 6. Val av 3 representanter vid medlemsmöten i MAIF IA för 1 år
 7. Val av 3 suppleanter vid medlemsmöten i MAIF IA för 1 år
 8. Val av 2 revisorer för 1 år
 9. Val av 1 revisorsuppleant för 1 år
 10. Val av 3 ledamöter i valberedningen för 1 år
 11. Val av 1 ombud till Östergötlands Cykel Förbunds möten för 1 år
 12. Val av 1 suppleant till Östergötlands Cykel Förbunds möten för 1 år

§  13       Val av uppvaktningsansvarig för 1 år

§  14       Behandling av ärenden som styrelsen beslutat hänskjuta till årsmötet

§  15       Behandling av de motioner som inkommit till årsmötet från medlemmar

§  16       Övriga frågor

§  17       Mötets avslutande

Skribent: Evelin Davidsson
E-post: This is a mailto link

Sponsorer 2021

3. LeWa Sport.png

10. Place Promotion logo.png

7. Allebike logo.png

6. MA Plast logo.png

1. VIMAB logo.jpg

Trimtex

Maurten

Guided Heroes

Tandläkare Per Andersson

Postadress:
Motala AIF CK - Cykel
Idrottsparken Bangårdsgatan
59135 Motala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: motalaaifck@outlook....

Se all info